Bewust zijn 

 

Het woord bewustzijn wordt in spiritualiteit vaak gebruikt maar niet echt begrepen.

Het is meer een begrip waarover je filosofeert, waar je een (spiritueel/non-dualistisch) geloof van maakt. Of wat je als fenomeen buiten jezelf plaatst, gewoon een ander woord voor God: 'Bewustzijn wil dat jij….'

 

In werkelijkheid is bewustzijn het tegenovergestelde van onbewust zijn.

Onbewust zijn wil zeggen leven vanuit je opvoeding, vanuit ingeprente en overgeërfde gedachten zonder je dit te beseffen.

Je gaat er, zij het onbewust, vanuit dat jij dat ook bent.

 

Werkelijk bewustzijn is je volledig bewust zijn van alle inprentingen, gewoonten en vanzelfsprekendheden. Bewustzijn is het besef dat jij al dat opgelegde en als vanzelfsprekend aanvaarde niet bent.

 

Volledig bewustzijn betekent vrij zijn.

Vrij zijn van onbewustheid en dus vrij van alles wat je (blind) heb aangenomen.