Boeken

 

 

Het Denken een afwijking

 

 

Boek Het Denken een afwijking, 196 pag. paperback. Prijs 14,95 euro, incl. verzendkosten voor Nederland.

Verzendkosten buitenland 5 euro (i.p.v. 8,40 euro).

 

 

Bestel info:

 

Uitgeverij Boekenbent

 

Bol.com

 

Boekhandel: ISBN 9789462033207

 

Via deze site:

door overmaking van 14,95 op rek.nr. NL88 ABNA 0500000123 t.n.v. A.A. Oldegberts

Bestelling via contact. (Vergeet niet je adresgegevens te vermelden).

 

 

Beschrijving 

 

Mijn leven werd jarenlang van tijd tot tijd beheerst door angsten en depressies. Op mijn 33e besloot ik daarom een einde aan mijn leven te maken. Met dit vaste voornemen viel ik in slaap. De volgende ochtend werd ik wakker in een ongekende rust; de zelfmoordgedachte was verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam de rotsvaste overtuiging dat ik een antwoord wilde op mijn vraag 'wie ben ik eigenlijk?

 

Op mijn 35e kwam het onverwachte en verlossende antwoord. Ik ervoer een totale bevrijding waarin al mijn bestaansonzekerheden en angsten verdwenen.


De macht van Het Denken verdween voorgoed; wat overbleef was een volledig inzicht in wie ik ben en in alles wat zich in de wereld afspeelt. Het belang van het waarmaken van dromen en het hebben van een toekomst maakte plaats voor een leven in rust en overgave aan het moment.

 

In het boek Het Denken, een afwijking wissel ik mijn filosofie af met de meest belangrijke momenten in mijn zoektocht.
Het boek beschrijft helder, onomwonden en confronterend de waanzinnige gevolgen van Het Denken dat in alle aspecten van het leven de boventoon voert: Beschaving, emancipatie, kinderen, liefde, seksualiteit, religies, gezondheid.

 

Het Denken, een afwijking is een confronterend boek dat iedereen, die zichzelf wil kennen zal raken. 

 


 

Enkele stukjes uit Het Denken een afwijking:  

 

Citaat 1

Bewustzijn wordt door de wetenschap opgesplitst in het zich bewust zijn van zichzelf en het zich bewust zijn van de omgeving. Volgens de mening van professor Swaab...

 

Citaat 2

De pijn in het verdriet waaraan ik mij overgaf trok uit mijn lijf in een uitademing die niet leek op te houden en die...

 

Citaat 3

Ontdaan van Het Denken wordt Intelligentie alleen gebruikt om uiting te geven aan het leven zelf. Nooit om te scoren of voor egoïstisch eigenbelang...


 

Citaat 4

Op weg naar huis voelde ik me vreemd. Er waren twee zijns ervaringen.
Die gespletenheid was niet alleen in mij, maar ook daarbuiten. Angst en kracht.

 

Citaat 5

Een veel gehoorde spirituele kreet is ‘je bent al verlicht, alleen je weet het nog niet.’ Hoe dwaas en goedgelovig is de denkende mens. Het is hetzelfde als tegen een boer zeggen na een periode van onophoudelijke regen: ‘De zon schijnt wel, alleen je ziet het niet.’...  

 

 

Ontmasker

 

                    

Boek Ontmasker, 143 pag. paperback. Prijs: 14,45 euro.

 

 

Bestel info:

 

Uitgeverij Boekenbent

 

Bol.com

 

Boekhandel: ISBN 97894-6328-233-8 

 

Via deze site:

door overmaking van 14,45 euro op rek.nr. NL88 ABNA 0500000123

Bestelling via contact. (Vergeet niet je adresgegevens te vermelden). 

 

 

Beschrijving:

 

Het boek bevat heldere en krachtige teksten die direct en onomwonden de kern raken. Alle bijna 100 inspirerende items verwijzen naar hetzelfde: Zie wat je niet bent en kom erachter wat je wel bent.

Enkele items kun je al lezen in het blog op deze site.

 

'Op enig moment in mijn leven wilde ik nog maar één ding en dat was het antwoord vinden op de vraag ‘wie ben ik eigenlijk’. Op dat moment zette ik zonder te twijfelen die  overtuigde stap naar bewustwording.

In die onomkeerbare motivatie ontvouwde zich de ontmaskering van alles waarin ik had geloofd.

Nadat ik mijn grootste angst had toegelaten, openbaarde zich een ongekende bevrijding. Een blijvende ommekeer van zwaarte naar lichtheid, van onbewust zijn naar bewust zijn, van gevangenschap naar vrijheid, van angst naar liefde.'

 

Mijn persoonlijke ‘zoeken’ naar het antwoord kun je lezen in het laatste gedeelte van het boek.

 

Laat deze confronterende en openhartige teksten jou inspireren om óók die gemotiveerde stap te zetten. De stap naar zelfreflectie en bewustzijn.

Die moedige stap naar vrijheid. 

 

*Onder de knop Blog kun je enkele items lezen uit het boek Ontmasker.